Kalender

Kärnan i vårt nätverk är våra frukostmöten, första fredagen varje månad. Målet är att dessa träffar sker ute hos våra medlemmar i deras verksamheter. Det skapar intresse, förståelse och engagemang för varandras verksamheter. 

2 sep - frukost

Plats kommer inom kort.

Fre 2 sep, kl. 7.30-8.30
Anmälan: Mariann Erlandsson,  info@oi.se

7 okt - frukost

Windings utbildningscenter

 Fre den 7 okt kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: Mariann Erlandsson, info@oi.se

4 nov - frukost

Eltjänst Laholm

 Fre den 4 nov kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: Mariann Erlandsson, info@oi.se