Kalender

Kärnan i vårt nätverk är våra frukostmöten, första fredagen varje månad. Målet är att dessa träffar sker ute hos våra medlemmar i deras verksamheter. Det skapar intresse, förståelse och engagemang för varandras verksamheter. 

5 mar - årsstämma och frukost

RM mekatronik, Håkan och Katarina Bergman. Företaget tillverkar teknikbodar för infrastruktur som är högkvalitativa och stabila.
Hemsida: rmmekatronik.se
Efter studiebesöket är det dags för vårt Årsmöte.

Fre 5 mar, kl. 7.30-8.30
Anmälan: Mariann Erlandsson,  info@oi.se

1 april - frukost

Nilsson Special Vehicles, Fredrik Nilsson. Företaget tillverkar ambulanser, begravningsbilar, förstärkta fordon och kundanpassade fordon (limousiner). "We turn standard into special" och "We make cars longer". Fre den 4 feb kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: Mariann Erlandsson, info@oi.se