MiLs företag förser andra företag i Sverige så väl som i övriga världen med produkter och tjänster av hög kvalitét. Dessa företag är också med och skapar goda arbetsplatser för många medarbetare. Med presentationerna vill vi visa vilka produkter och tjänster du kan få från företag i Laholms kommun samtidigt som vi visar ungdomar vilken mängd olika yrken och roller som finns inom den tillverkande industrin i kommunen. Vi vill uppmuntra skolor och studie- och yrkesvägledare att använda presentationen för att visa vilken bredd som finns hos de tillverkande företagen i Laholms kommun och hur många olika yrken som finns på företagen.

abeco-system BL ab

Tillverkning av folierade eller fanerade lister till byggindustrin, komponenter till köks- och möbelindustrin. 

 
Omsättning 2021 25MSEK  Antal anställda: 17
Produltinriktning:
 • Ommantlade profiler i fanér och folie
 • Hyvlar
 • Putslinjer
 • Borr- och centrumtappmaskiner
 • Ändkantningsmaskiner
 • CNC fräs 5-axlig

Roller i företaget
 • VD
 • Produktionschef
 • Produktionsmedarbetare

Brickpack AB

Experter på stansning och skärning. Utför all typ av stansning, från
precisionsstansning med små toleranser upp till detaljer med bredder och diametrar på 1000mm. 

 
Omsättning 2022: 60 MSEK Anställda: 25st
Produktionsinriktning:
 • Stansning 
 • Skärning
 • Laminering
 • Efterbehandling
 • Ytbehandling
 • Tvätt
 • Förpackning
Roller:
 • Operatörer
 • Lagerarbetare
 • Reparation och underhåll
 • Kvalitét och miljö
 • Säljare
 • Tekniks support
 • Inköp/avrop
 • Ekonomi

Dekorcenter Svenska AB

Erbjuder tjänster och produkter inom visuell kommunikation.

 
Omsättning 2020: 10MSEK  Antal anställda: 7
Produktinriktning:
 • Skyltar
 • Bildekor
 • Dekaler
 • Vepor
 • Reflexmaterial
Roller i företaget
 • Designer
 • Säljare
 • Produktionsmedarbetare
 • Ekonom/administratör

Diab AB

Världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial som gör kundens produkter starkare, lättare och smartare.

 
Antal anställda: 250
Produktinriktning
 • Kärnmaterial
 • Extrudering PET
 • Processindustri
 • Bearbetningsindustri
 • Satstillverkning
 • Processutveckling
 • Strukturell Design
 • Utbildning
Exempel på roller i företaget (finns totalt 45 olika)
 • Maskin- process-, kvalité-, IT- & kemiingenjörer
 • Process- produktion- kvalité- labb-, underhålls & fastighetstekniker
 • Process-, Lab- och Maskinoperatörer
 • Elektriker, mekaniker
 • Beredning, kalkyl CAD/CNC
 • Säljare
 • Logistiker, produktionsplanerare
 • HR, löneandministrtör
 • Ekonomer

Eltjänst Ängelholm & Bjäre AB

Utför elinstallationer för privata hem, offentliga miljöer, företag, fastighetsbolag med allt vad dagens service elinstallationer kräver. Från traditionella installationer till framtidens teknik och grön el.

 
Omsättning 2020: 49MSEK Antal anställda: 43
Produktinriktning:
 • Elinstallationsservice
 • Serviceavtal
 • El-entreprenad
 • Kyl- och vitvaruteknik
 • Industri
 • Grön teknik
 • Smarta hem
Roller i företaget:
 • Elektriker
 • Kyl-vitvarumontörer
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Ekonom
 • Arbetsmiljö & kvalitétskoordinator

Halle System AB

Tillverkar och säljer kompletta uterum, fasadpartier, vikpartier, stommar, kanalplast, takskivor samt glasräcke.

 
Omsättning 2020: 120MSEK Antal anställda: 44
Produktinriktning:
 • Glasfiberarmerade polyesterplattor
 • Uterumspartier
 • Fasad och Vikpartier
 • Kanalplast
 • Limträstommar
Roller i företaget:
 • Ekonom
 • Inköpare
 • Säljare
 • Konstruktörer
 • Logistikansvarig
 • Produktionsplanering
 • Lagerarbetare
 • Produktionschef
 • Kundtjänst
 • Produktionspersonal
 • Cad-ritare

Hydra Specma AB (Våxtorp)

Världsledande inom utveckling och tillverkning av Hydraulikkomponenter, levererar till ca 30 länder och alla världsdelar.

 
Omsättning 2020: 210MSEK Antal anställda: 97Produktinriktning:
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Robotmontering
 • Montering
 • Lödning i ugn
 • Anlöpning
 • Montering av slang
 • Processutveckling
Roller i företaget:
 • Kvalitetsingenjör
 • Produktionstekniker
 • Planerare
 • Inköpare
 • HR
 • Maskinoperatörer (svarv, robot)
 • Logistiker
 • Ingenjörer
 • Underhåll

Ing. F.a Christer Mårtensson

Hjälper kunder med produktutveckling och produktförbättring.

 
Omsättning 2021: 1,2MSEK Antal anställda:1


Produktinriktning:
 • Projektledning
 • Maskinkonstruktion
 • Automatisering
Roller i företaget:
 • Ingenjörer

Laga Rostfritt AB

Specialister på svetsade produkter av rostfritt stål, som heltäckande diskbänkar, ack tankar, cisterner och dammluckor.

 
Omsättning 2021: 10MSEK Antal anställda: 8


Produktinriktning:
 • Diskbänkar
 • Luddlådor
 • Gipsavskiljare
 • Kärl
 • Trycktankar
 • Cisterner
 • Dammluckor
Roller i företaget:
 • Slipare
 • TIG/MIG Svetsare
 • Tillverkare
 • Konstruktörer
 • Säljare
 • Ekonom

Lagab

Utvecklar, tillverkar och monterar olika påbyggnader på lastbilar. Vår nisch är växelflak/växelskåp och chassiutrustningar till lastbilar.

 
Omsättning 2020: 73MSEK Antal anställda: 50
Produktinriktning:
 • Växelflak
 • Växelskåp
 • Chassiutrustning till lastbil
 • Tunga släpfordon
 • Lätta lastbilar (3.5 ton)
 • Fasta skåpsbyggnationer 
Roller i företaget:
 • Försäljning
 • Ekonomi
 • Konstruktion/Utveckling
 • Inköp
 • Produktion (svets, kantbockning, nibbling, montering, el, hydraulik)
 • Logistik och lager

Lagafors

Utvecklar, tillverkar och säljer diskanläggningar för livsmedelsindustrin. 

 
Omsättning 2021: 45MSEK Antal anställda: 18
Produktinriktning:
 • Pumpanläggningar
 • Diskmaskiner
 • Hygienslussar
Roller i företaget:
 • Ekonom
 • Säljare
 • Konstruktör
 • Servicetekniker
 • Webbutvecklare
 • Lagerarbetare

Laholms Mekaniska AB

Reparation, service och underhåll åt lokal industri samt tillverkning av maskiner och svetsade konstruktioner. 

 
Omsättning 2022: 8,7MSEK  Antal anställda: 8 
Produktinriktning:
 • Svets & smide
 • Reparation & service
 • Maskinbyggnad efter ritning eller idé
 • Försäljning av industriförnödenheter
Roller i företaget:
 • Svetsare
 • Svarvare
 • Fräsare
 • Reparatör

Laholms CNC Teknik AB

Utför fräsning och svarvning med hög automation. Specialiserar på små/medelstora serier med noggranna toleranser och hög ytfinnisch.

 
Omsättning 2021: 11MSEK  Antal anställda: 8
Produktinriktning:
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Legoarbeten i metall och plast
Roller i företaget:
 • CNC-fräsare
 • Svarvare

LBC Ängstorp AB

Utför tjänster inom entreprenad, logistik och miljö, verkstad samt ballast till företag och privatpersoner.

 
Omsättning 2021: 160MSEK Antal anställda: 50
Produktinriktning:
 • Maskintjänster
 • Transporter
 • Markentreprenader
 • Grustillverkning
 • Verkstad
 • Lagerhotell
 • Spoltjänster
 • Återvinning
Roller i företaget:
 • Maskinister
 • Anläggare
 • Tankbilsförare
 • Reparatörer
 • Transportledare
 • Arbetsledare
 • Administration

LSAB Sverige Produktion AB

Tillverkar och servar skärande verktyg till träindustrin, främst till Hyvel- och Woodworking industrierna.

 
Omsättning 2021: 20MSEK Antal anställda: 10
Produktinriktning:
 • Hyvelverktyg
 • Woodworking
Roller i företaget:
 • CNC-operatörer inom svarvning, fräsning samt slipning
 • Lödare
 • Konstruktörer
 • Lagerpersonal

Macro Design AB

Skapar och utvecklar innovativa lösningar för framtidens badrum. Är i dag en av Nordens ledande kompletta badrumsleverantörer.

 
Omsättning 2020: 200MSEK Antal anställda: 56
Produktinriktning:
 • Duschväggar
 • Duschkabiner
 • Badrumstillbehör
 • Badrumsspeglar
 • Badrumsskåp
 • Sidoförvaring
 • Badkar
 • Handdukstorkar
Roller i företaget:
 • Försäljning
 • Kundservice
 • Inköp
 • Produktion
 • Logistik och lager
 • Kvalitét- och miljö
 • Produktutveckling och konstruktion
 • Ekonomi
 • IT
 • Marknadskommunikation

Meta Bytes

Amazing tech with damn good business impact. Laholms high-techbolag som skapar digitala lösningar genom mjukvaruutveckling, disruptive tech och molnarkitektur, alltid med fokus på kundvärde.

 
Omsättning 2020: 30 MSEK Antal anställda: 26
Produktinriktning:
 • Advisory och enablement- vägledning, coaching, utbildning och lösningsförslag inom digitalisering
 • Design och engineering - product discovery och design, systemarkitektur- och utveckling, molnarkitktur, AI och blockchain
 • Partnerskap - långvariga samarbeten med kunder
Roller i företaget:
 • Solutionarkitekter
 • Systemutvecklare och ingenjörer
 • Drift och supporttekniker
 • Data scientists
 • Disruptive tech-experter
 • Scrum masters
 • Projektägare

Micor AB

Tillverkar och servar standard- samt specialsågklingor för industriellt bruk.

 
Omsättning 2020: 27MSEK Antal anställda: 20
Roller i företaget:
 • Maskinoperatörer - laserskärning, slipning, lödning
 • Riktare
 • Lagerpersonal
 • Innesäljare
 • Beredare

Mellby Pac AB

Ett företag i den grafiska branschen med inriktning på kartongförpackningstillverkning

 
 Omsättning 2020: 10,3MSEK Antal anställda: 5 
Produktinriktning:
 • Trycksaker
 • Stansar
 • Limmar
Roller i företaget:
 • Tryckare
 • Stansare
 • Limmare
 • Säljare

MSL International AB

Utvecklar, marknadsför och säljer belysningsstolpar i plastkomposit enligt kunders specifika önskemål

 
Omsättning 2020: 1.4MSEK Antal anställda: 2
Produktinriktning
 • Designstolpar med kundmönster
 • Pollare
 • Standardstolpar för Gång- och cykelväg m m
 • Dekorationsstolpar till lekplatser
Roller i företaget
 • Säljare
 • Utvecklare
 • Montör för LED-belysning i stolpe

Nilsson Special Vehicles

Utvecklar, tillverkar och marknadsför specialanpassade bilar för kunder i världen med majoriteten Volvo som grundbil. ”Turning standard into special”

 
Omsättning 2020: 175MSEK Antal anställda: 58
Produktinriktning
 • Ambulanser
 • Begravningsbilar
 • Limousiner
 • Ledningsfordon
 • Övriga Specialanpassade fordon
Roller i företaget
 • Ekonomi
 • Konstruktion/utveckling
 • Marknad
 • Kvalitét/miljö
 • Produktion
 • Lager

NMH Tool AB

Erbjuder service av sågklingor och kuttrar för framför allt träindustrin samt nyförsäljning.

 
Omsättning 2020: 7,6MSEK Antal anställda: 3
Produktinriktning
 • Sågklingor
 • Kuttrar
 • Service
 • Slipskivor
Representant för: FBA Träbearbetningsverktyg interdiament slipskivor

Roller i företaget:
 • Försäljning
 • Kundservice
 • Inköp
 • Produktion
 • Lager och logistik
 • Kvalitét och miljö
 • Produktutveckling och konstruktion
 • Ekonomi
 • IT
 • Marknadskommunikation

Orphelia Inredning AB

Tillverkar, designar och säljer rullgardiner, persienner, lamellgardiner, panelgardiner, plisségardiner, insektsnät och gardiner.

 
Omsättning: 1 MSEK Antal anställda: 1
Produktinriktning
 • Privata hem
 • Offentliga miljöer
 • Företag
Roller i företaget
 • Design
 • Montering
 • Försäljning
 • Ekonomi

RM Mekatronik AB

Erbjuder teknikhus och utomhusskåp till telecom, bredband, vindkraft, energi, reservkraft och mätstationer.

 
Omsättning 2020: 11MSEK Antal anställda: 5
Produktinriktning
 • Kabelintagssystem
 • Kylsystem aktiv kyla resp. frikyla
 • Batteribackup system samt UPS
 • Stativsystem
Roller i företaget
 • Sälj
 • Produktutveckling
 • Montering
 • Ekonomi

Spitze AB

Utvecklar och bygger toppmoderna förpackningsmaskiner

 
Omsättning 2021: 68MSEK Antal anställda: 33
Produktinriktning
 • Kartongresare
 • Förslutare
 • Wrap around
 • Palleterare
Roller i företaget
 • Försäljning
 • Programmering
 • Support
 • Service
 • Montör
 • El/montör
 • Konstruktör
 • CNC-operatör

WeKuData AB

Vi ska vara världens miljövänligaste IT-företag med de bästa medarbetarna

 
Omsättning 2020: 40MSEK Antal anställda: 9
Produktinriktning
 • Bredband
 • Hosting
 • Telefoni
 • IT-konsulttjänster
Roller i företaget
 • Nätverkstekniker
 • Ekonom
 • Säljare

Werkstadsfolket Bemanning i Laholm AB

Arbetar med uthyrning och rekrytering av yrkesmän med spetskompetens inom industri.

 
Omsättning 2020: 17MSEK Antal anställda: 25
Produktinriktning
 • Rekrytering
 • Bemanning
Roller i företaget
 • HR
 • Sälj
 • Administration
 • Svarvare
 • Mekaniker
 • Montörer
 • Svetstekniker

Windings Utbildningscenter AB

Södra Sveriges största utbildare. Levererar kompletta säkerhetsutbildningar i fullutrustade lokaler.

 
Omsättning 2020: 6MSEK Antal anställda: 5
Produktinriktning
 • Truck
 • Travers
 • Lift
 • Fallskydd
 • Brandfarliga arbeten
 • Hjullastare
 • Teleskoplastare
Roller i företaget
 • VD
 • Instruktör
 • Säljare
 • Administration