Kalender

Kärnan i vårt nätverk är våra frukostmöten, första fredagen varje månad. Målet är att dessa träffar sker ute hos våra medlemmar i deras verksamheter. Det skapar intresse, förståelse och engagemang för varandras verksamheter. 

5 maj - frukost

Plats: Knäredssågen   

Tid: Fre  5 maj kl. 7.30-8.30
Anmälan: Anmälan senast ons 3 maj till peter.wallgren@halle.se
Vi besöker Knäredssågen och får lyssna till deras energiarbete, där de ligger i framkant. 


 2 juni - frukost


 Fre den  kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: 

  - frukost


 Fredagen den 

Plats: 

Anmälan: senast till: