Kalender

Kärnan i vårt nätverk är våra frukostmöten, första fredagen varje månad. Målet är att dessa träffar sker ute hos våra medlemmar i deras verksamheter. Det skapar intresse, förståelse och engagemang för varandras verksamheter. 

2 dec - Säsongsavslutning

Plats BRAFAB 

Fre 2 sep, kl. 10.30
Anmälan: senast 28 november till Mariann Erlandsson,  info@oi.se

Välkomna till Hishult den 2 december, där vi kl 10.30 gör ett studiebesök på BRAFAB.

Kl 12.30 bjuder föreningen på en jultallrik som serveras på Konsthallen i Hishult. Under lunchen kommer Kjell-Åke att berätta om Konsthallen och den pågående utställningen Förvandlingen och prosecundo - En utställning om återbruk och nytt liv. 

 13 januari 2023- frukost


 Fre den ... kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: Mariann Erlandsson, info@oi.se

 3 februari - frukost


 Fre den  kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: Mariann Erlandsson, info@oi.se