Kalender

Kärnan i vårt nätverk är våra frukostmöten, första fredagen varje månad. Målet är att dessa träffar sker ute hos våra medlemmar i deras verksamheter. Det skapar intresse, förståelse och engagemang för varandras verksamheter. 

 maj - frukost

Plats:    

Tid: F
Anmälan: Anmälan senast maj till peter.wallgren@halle.se  juni - frukost


 Fre den  kl. 7.30 - 8.30

Anmälan: 

  - frukost


 Fredagen den 

Plats: 

Anmälan: senast till: