Om oss - Made in Laholm föreningen för nätverk och samverkan

Made in Laholm är en gemensam förening för tillverkande företag och företag som tillhandahåller service eller tjänster till dessa, verksamma i Laholms kommun.  Med nätverk, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samverkan och samarbete främjar vi våra medlemmars utveckling och konkurrenskraft.

Made in Laholm har som viktig uppgift att fungera som en länk mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och andra aktörer. Detta skall ske genom träffar och aktiviteter som syftar till nätverksbildning och kontakter, ökad kunskap och affärsnytta.


Made in Laholm skall verka för att medlemmarnas möjligheter till gemensamma ansökningar avseende offentliga stödprogram tillgodoses på ett effektivt sätt.


Made in Laholm skall samla och företräda medlemmarna, för samordning av deras uppfattningar i för dem väsentliga frågor, för kontinuerlig dialog med kommunen, regionala myndigheter/organisationer eller andra intressegrupper. Made in Laholm skall på samma sätt utgöra kontakt- och remissorgan till dessa aktörer i frågor som rör de tillverkande företagen/ industrins gemensamma branschintres
sen.

Hört från medlemmar

Det konkreta resultatet för vår egen del är att vi fått in lokala leverantörer genom de kontakter vi fått genom Made in Laholm. Istället för att skapa jobb i andra delar i landet har vi ju därmed också bidragit med att skapa jobben här i vårt närområde.
Made in Laholm är ett bra forum för att få ett lokalt kontaktnät i de tillverkande företagen. Fördelen är att man alltid kan komma vidare när man har någon fundering eftersom man känner till varandra och därför också lär sig vilka gemensamma nämnare
som finns.
Med Made in Laholm får man en bra inblick i de lokala tillverkande företagens aktiviteter på ett informellt sätt och samtidigt ger det möjlighet att tidigt möta nya företag som etablerar sig.