Företagen i MiL

MiLs företag förser andra företag i Sverige så väl som i övriga världen med produkter och tjänster av hög kvalitét. Dessa företag är också med och skapar goda arbetsplatser för många medarbetare. Här nedan följer en medlemsförteckning med länkar till respektive företag. På sidan "företagspresentationer" kan du se en kort presentation av företagens inriktning och vilka roller som finns på företaget. Med presentationerna vill vi visa vilka produkter och tjänster du kan få från företag i Laholms kommun samtidigt som vi visar ungdomar vilken mängd olika yrken och roller som finns inom den tillverkande industrin i kommunen. Vi vill uppmuntra skolor och studie- och yrkesvägledare att använda presentationen för att visa vilken bredd som finns hos de tillverkande företagen i Laholms kommun och hur många olika yrken som finns på företagen.